V čele stáda – pasení a canisterapie

Ne každý dokáže vnést ostatním radost do života, milovat přírodu, a přitom se věnovat vědě. Takový člověk je Ing. Radko Loučka, CSc., odborník na výživu zvířat, canisterapii i pasení.

Výživě zvířat se Ing. Loučka věnuje více než třicet let. Stál u zrodu a testace prvních granulovaných krmiv pro psy v ČR. Na svém kontě má řadu publikací, ať již vědeckých, či pro širší chovatelskou veřejnost, z oblasti chovu a výživy hospodářských zvířat, ale i psů a koček. Firma Dibaq a.s., český výrobce krmiv značky Fitmin, s ním navázala úzkou spolupráci.

Do jeho působnosti spadá například poradna Fitmin, kde řeší vznik potravinových alergií, podávání doplňků stravy, vitamínů, minerálních látek a mnoho dalších témat nejen z oblasti výživy.

Pod jeho odborným dohledem vznikla na farmě chovatelského centra Fitmin chovatelská stanice se stejným názvem, jež funguje již přes dvanáct let. Zde je možné nejlépe prověřovat kvalitu krmiva například tím, že se podává psům odděleně více variant a následně se porovnávají dosažené výsledky zkoušek na chutnost a výživnou hodnotu, energetický obsah i stravitelnost živin. Důležité je, že psi nejsou uzavřeni v kotcích, jako tomu v testačních stanicích bývá, ale jsou chováni podobně jako v domácnostech, mají své páníčky a každodenní aktivity (procházky, agility, frisbee, pasení, …).

Pro správnou výživu psů je velice důležitá vyvážená strava. Ing. Loučka krmí své psy z několika načatých pytlů, které po každém krmení pečlivě zavírá, aby nevyprchalo aroma granulí a nebyly kontaminovány z vnějšího prostředí. Protože v chovatelské řadě Fitmin díky stejnému surovinovému složení krmiv v dané skupině lze přecházet z krmiva na krmivo a jednoduše je dle potřeby kombinovat, klade velký důraz na sestavování kombinovaného krmného plánu podle stavu psa a jeho aktivit. To někteří chovatelé stále podceňují. Nemohou se pak divit, že jejich pes má zdravotní problémy a není v potřebné kondici pro požadovaný výkon.

Současným trendem jsou granule s vyšším obsahem čerstvého masa, značka Fitmin je lídrem v tomto směru. Tím ovšem nutně vzrůstají nároky na správné skladování. Ing. Loučka potvrdil, že dodržování doporučených zásad skladování granulí (sucho, chlad, temno, izolace od vnějšího prostředí) je základní podmínkou pro udržení jejich původní výrobní kvality, a tím i jejich stability a efektivnějšího využití.

Do prostředí zkoušek a soutěží v pasení ovcí se pan Loučka dostal již před hezkou řádkou let. Tehdy si pořídil i první border kolii. Postupem času tak získal osobní cenné zkušenosti, které uplatňuje v mnoha funkcích. Je instruktorem pasení, zároveň mezinárodním rozhodčím, zasedá v FCI mezinárodní komisi pasení a sám školení, zkoušky a soutěže v pasení také organizuje. Pasení se pro něj stalo krásným koníčkem. Nejdůležitější však je podle jeho slov předávat své zkušenosti dalším.

Snad žádné jiné plemeno se nehodí k pasení lépe než právě border kolie. Základním předpokladem je správný výcvik, kdy ovčák řídí přirozený psí instinkt požadovaným směrem. Každý pes je individualita se silnými, ale i slabými stránkami, a tak to není často vůbec jednoduché. Některým psům může trvat řadu let, než je lze ovládat na vzdálenost v řádu stovek metrů. Výcvikem ale prochází i sám ovčák. Musí se naučit, jak se psem navázat kontakt. Podle vlastního záměru a cíle, kam chce stádo navést, musí velmi citlivě reagovat i na chování stáda a podle toho dávat psovi povely. Současně je nutné mu ponechat určitou volnost pro samostatnou práci. Po určité době výcviku může přijít ten jedinečný pocit radosti ze spolupráce člověka se psem ve vzájemném souladu.

Pan Loučka a jeho border kolie pasou i indické běžce. Jedná se o nosné stádové kachny, které se pohybují vzpřímeně, jsou velice rychlé a bystré. V mnoha ohledech se chovají velmi podobně jako ovce, pracovat s nimi mohou ale jen ti nejzkušenější psi. Tento typ pasení je z pohledu diváka velmi atraktivní.

Pan Loučka se zabývá také canisterapií, na kterou kromě border kolií používá i kavalíry (plemeno psa Cavallier King Charles Spaniel).

Canisterapie je uznávaná, velmi prospěšná a účinná léčebná metoda založená na kontaktu klienta se speciálně vycvičeným psem. Nezastupitelnou roli mají psi při metodě polohování. Zde se jejich tělo využívá jako polštář zejména u méně pohyblivých klientů. Ti velmi intenzivně vnímají těsný kontakt se psem, jeho dýchání, klid i tělesné teplo. Výsledkem je jejich celkové uklidnění. Jedná se současně i o formu sociální rehabilitace. Spektrum potřebných, kterým takto vycvičení psi pomáhají, je velice široké. Na majitele psa zabývajícího se canisterapií jsou kladeny vysoké nároky, musí mít například rozsáhlé znalosti v oblasti sociální práce a pomoci, neboť je také zároveň terapeutem. Výcvik psích pomocníků pro canisterapii je náročný a začíná již od štěněte. Zásadní je, aby proběhla potřebná socializace.

Při výcviku se používá celá řada pomůcek, zejména obručí na proskakování a nejrůznějších míčků. Aby proběhl výcvik i samotná terapie úspěšně, zvířata se musí často odměňovat. Tím pes pochopí, že úkon provedl správně. Nejběžnější metodou odměňování je pamlsek. Těchto lahůdek dostávají psi velké množství, i od klientů samotných, rychleji se tak mezi nimi naváže kontakt. Aby nedocházelo k nadváze psů, je žádoucí odměňovat je kvalitními pamlsky, ale s nízkou energetickou hodnotou. Pan Loučka používá pochoutky Bonbons z portfolia nabídky firmy Dibaq, a.s., které důvěrně zná a dobře ví, že jejich zvýšená spotřeba během výcviku nezpůsobí jeho psím svěřencům nadváhu, zdravotní komplikace či narušení krmného plánu. Jedná se o středně velké kuličky, jejichž vysoká chutnost je dána způsobem výroby a játrovou polevou na povrchu. Jsou okamžitou odměnou, pes se jimi nezahltí, ani je nemusí dlouho chroupat. Jejich další důležitou vlastností je, že nezamastí kapsu ani ruku.

Vše v souvislosti s chovem a výcvikem psů pan Loučka absolvoval po boku své ženy. Po jejím náhlém odchodu po zákeřné nemoci pokračuje v duchu jejího odkazu v započaté práci neúnavně dál.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Fitmin Medium Senior
Fitmin Mini Maintenance
Fitmin Klouby
Fitmin Srst

Chci taky komentovat